Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen Ronneby ligger i länet/området Blekinge. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
8903BlekingeEsketorp, Blekinge, Vall 1 Taiga, 105 N2020-05-12 12.8220300 13.2175
8987BlekingeEsketorp, Blekinge, Vall 1 Taiga, 105 N2020-05-19 12.4220320 12.8175
9094BlekingeEsketorp, Blekinge, Vall 1 Taiga, 105 N2020-05-26 11.6210360 11.9166
8902BlekingeGungvala, Blekinge, Vall 2, Mira 21, 100 N2020-05-12 12.6170320 13.0128
8985BlekingeGungvala, Blekinge, Vall 2, Mira 21, 100 N2020-05-18 13.3160330 13.8119
9095BlekingeGungvala, Blekinge, Vall 2, Mira 21, 100 N2020-05-26 12.4160410 12.8119

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka