Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen Växjö ligger i länet/området Kronoberg. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
8986KronobergBosgård, Grimslöv, Vall 1, SF Gourmet, 95 N2020-05-18 12.4220320 12.8175
9093KronobergBosgård, Grimslöv, Vall 1, SF Gourmet, 95 N2020-05-25 11.9200350 12.2156
9198KronobergBosgård, Grimslöv, Vall 1, SF Gourmet, 95 N2020-06-01 12.1180380 12.5138
8952KronobergDädesjö, BRAÅS, Vall 1, Swedish Agro Härdig, 80 N2020-05-18 13.4190320 13.9147
9067KronobergDädesjö, BRAÅS, Vall 1, Swedish Agro Härdig, 80 N2020-05-25 12.4180380 12.8138
9151KronobergDädesjö, BRAÅS, Vall 1, Swedish Agro Härdig, 80 N2020-06-01 11.9170400 12.2128

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka