Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen Malmö ligger i länet/området Skåne. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9066SkåneBollerup SW Mira 24 330kg NS 30:71899-12-30 11.9130380 12.291
8856SkåneBollerup SW Mira 24 330kg NS 30:72020-05-03 11.8210420 12.1166
8887SkåneBollerup SW Mira 24 330kg NS 30:72020-05-10 12.4170400 12.8128
8989SkåneBollerup SW Mira 24 330kg NS 30:72020-05-17 11.7190390 12.0147
8929SkåneSvalöv, engelskt rajgräs2020-05-17 13130340 13.591
9010SkåneSvalöv, engelskt rajgräs2020-05-24 12.5110340 12.972
9133SkåneSvalöv, engelskt rajgräs2020-05-31 11.9100410 12.263
9216SkåneSvalöv, engelskt rajgräs2020-06-07 11.680500 11.944
8932SkåneSvalöv, hundäxing2020-05-17 12.3160420 12.7119
9011SkåneSvalöv, hundäxing2020-05-24 11.2140460 11.4100
9138SkåneSvalöv, hundäxing2020-05-31 10.3110550 10.472
9214SkåneSvalöv, hundäxing2020-06-07 9.590580 9.553
8931SkåneSvalöv, lusern2020-05-17 12.1280280 12.5232
9013SkåneSvalöv, lusern2020-05-24 11.2260330 11.4213
9132SkåneSvalöv, lusern2020-05-31 10.4220370 10.5175
9219SkåneSvalöv, lusern2020-06-07 10.1210380 10.2166
8927SkåneSvalöv, rödklöver2020-05-17 11210280 11.2166
9014SkåneSvalöv, rödklöver2020-05-24 11.4220280 11.7175
9134SkåneSvalöv, rödklöver2020-05-31 10.9210270 11.1166
9220SkåneSvalöv, rödklöver2020-06-07 11.1190290 11.3147
8930SkåneSvalöv, rörsvingel2020-05-17 11.6130430 11.991
9012SkåneSvalöv, rörsvingel2020-05-24 11.7150470 12.0110
9135SkåneSvalöv, rörsvingel2020-05-31 11.3130480 11.691
9217SkåneSvalöv, rörsvingel2020-06-07 11.1140530 11.3100
8928SkåneSvalöv, timotej2020-05-17 13140370 13.5100
9009SkåneSvalöv, timotej2020-05-24 11.9140450 12.2100
9137SkåneSvalöv, timotej2020-05-31 11.7130500 12.091
9218SkåneSvalöv, timotej2020-06-07 10.9110540 11.172
8933SkåneSvalöv, ängssvingel2020-05-17 12.3160390 12.7119
9008SkåneSvalöv, ängssvingel2020-05-24 12.2140460 12.6100
9136SkåneSvalöv, ängssvingel2020-05-31 10.8120530 11.081
9215SkåneSvalöv, ängssvingel2020-06-07 9.9110580 10.072
8852SkåneVinslöv Mira 24 25 ton flyt 80 kg N2020-05-03 13250390 13.5203
8888SkåneVinslöv Mira 24 25 ton flyt 80 kg N2020-05-11 12.3230370 12.7185
8953SkåneVinslöv Mira 24 25 ton flyt 80 kg N2020-05-18 12.6190400 13.0147
9085SkåneVinslöv Mira 24 25 ton flyt 80 kg N2020-05-26 11.2200450 11.4156
8857SkåneÄngelholm VL Classic o VL Intensiv 40 t flyt 70 kg N2020-05-03 13170330 13.5128
8886SkåneÄngelholm VL Classic o VL Intensiv 40 t flyt 70 kg N2020-05-10 12.7170330 13.1128
8954SkåneÄngelholm VL Classic o VL Intensiv 40 t flyt 70 kg N2020-05-17 12.2140350 12.6100
9084SkåneÄngelholm VL Classic o VL Intensiv 40 t flyt 70 kg N2020-05-24 11.9140390 12.2100
8863SkåneÖnnestad, engelskt rajgräs2020-05-11 12.6150340 13.0110
8926SkåneÖnnestad, engelskt rajgräs2020-05-18 12.7120320 13.181
9020SkåneÖnnestad, engelskt rajgräs2020-05-25 12.4140390 12.8100
8864SkåneÖnnestad, hundäxing2020-05-11 11.8160450 12.1119
8924SkåneÖnnestad, hundäxing2020-05-18 12.1140430 12.5100
9018SkåneÖnnestad, hundäxing2020-05-25 11120480 11.281
8858SkåneÖnnestad, lusern2020-05-11 11.9230290 12.2185
8923SkåneÖnnestad, lusern2020-05-18 11.5210280 11.8166
9015SkåneÖnnestad, lusern2020-05-25 11210340 11.2166
8859SkåneÖnnestad, rödklöver2020-05-11 11.4210300 11.7166
8925SkåneÖnnestad, rödklöver2020-05-18 11.6210290 11.9166
9022SkåneÖnnestad, rödklöver2020-05-25 11.6220300 11.9175
8860SkåneÖnnestad, rörsvingelhybrid2020-05-11 11130480 11.291
8922SkåneÖnnestad, rörsvingelhybrid2020-05-18 11.1120480 11.381
9016SkåneÖnnestad, rörsvingelhybrid2020-05-25 11.1110510 11.372
8861SkåneÖnnestad, timotej2020-05-11 12.5150400 12.9110
8921SkåneÖnnestad, timotej2020-05-18 12.8130400 13.291
9019SkåneÖnnestad, timotej2020-05-25 11.7140450 12.0100
8862SkåneÖnnestad, ängssvingel2020-05-11 12.3170410 12.7128
8920SkåneÖnnestad, ängssvingel2020-05-18 12.5140400 12.9100
9017SkåneÖnnestad, ängssvingel2020-05-25 11.8150480 12.1110

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka