Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen Ölands norra udde ligger i länet/området Kalmar län. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
8895Kalmar länAlböke, Köpingsvik, Kalmarsund Majs, 140 N, vall II2020-05-12 12190390 12.3147
8974Kalmar länAlböke, Köpingsvik, Kalmarsund Majs, 140 N, vall II2020-05-18 12.1170410 12.5128
9089Kalmar länAlböke, Köpingsvik, Kalmarsund Majs, 140 N, vall II2020-05-25 11.9170430 12.2128
9150Kalmar länAlböke, Köpingsvik, Kalmarsund Majs, 140 N, vall II2020-06-01 11.3200420 11.6156
8913Kalmar länBerga Gård, Högsby, Mira 22, 100 N Vall I2020-05-12 13170310 13.5128
8971Kalmar länBerga Gård, Högsby, Mira 22, 100 N Vall I2020-05-18 12.5180320 12.9138
9090Kalmar länBerga Gård, Högsby, Mira 22, 100 N Vall I2020-05-25 12.3160360 12.7119
8975Kalmar länBökemåla, Ruda, Kalmarsund Majs 100 N Vall I2020-05-18 12.4190290 12.8147
9088Kalmar länBökemåla, Ruda, Kalmarsund Majs 100 N Vall I2020-05-25 12.6170370 13.0128
9149Kalmar länBökemåla, Ruda, Kalmarsund Majs 100 N Vall I2020-06-01 12140380 12.3100
8914Kalmar länGräsgård, Degerhamn, Mira 25 110 kg N Vall I2020-05-12 13180370 13.5138
8978Kalmar länGräsgård, Degerhamn, Mira 25 110 kg N Vall I2020-05-18 12.1170390 12.5128
9049Kalmar länGräsgård, Degerhamn, Mira 25 110 kg N Vall I2020-05-25 11.7160420 12.0119
8912Kalmar länGunnarstorp, Söderåkra, Mira 23,125N Vall I2020-05-13 13160350 13.5119
8973Kalmar länGunnarstorp, Söderåkra, Mira 23,125N Vall I2020-05-18 12.7150380 13.1110
9073Kalmar länGunnarstorp, Söderåkra, Mira 23,125N Vall I2020-05-25 11.8130440 12.191
8897Kalmar länKläckeberga, Kalmar, Delikat, 95 N,Vall I2020-05-12 12.4190380 12.8147
8972Kalmar länKläckeberga, Kalmar, Delikat, 95 N,Vall I2020-05-18 12.5180360 12.9138
9074Kalmar länKläckeberga, Kalmar, Delikat, 95 N,Vall I2020-05-25 11250250 11.2203
8896Kalmar länNygård, Gamleby Mira 22, 95 N Vall II2020-05-12 12.7190330 13.1147
8976Kalmar länNygård, Gamleby Mira 22, 95 N Vall II2020-05-18 12.7170330 13.1128
9048Kalmar länNygård, Gamleby Mira 22, 95 N Vall II2020-05-25 12.2160420 12.6119
8898Kalmar länResebo, Nybro, Kalmarsund Småland 100 N Vall II2020-05-12 13.1200340 13.6156
8970Kalmar länResebo, Nybro, Kalmarsund Småland 100 N Vall II2020-05-18 12.7190360 13.1147
9072Kalmar länResebo, Nybro, Kalmarsund Småland 100 N Vall II2020-05-25 12.1160410 12.5119
8894Kalmar länSylltorp, Gamleby Mira 11, 98 N Vall I2020-05-12 13.2230360 13.7185
8977Kalmar länSylltorp, Gamleby Mira 11, 98 N Vall I2020-05-18 12.5200380 12.9156
9047Kalmar länSylltorp, Gamleby Mira 11, 98 N Vall I2020-05-25 11.8190380 12.1147

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka