Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen Horn ligger i länet/området Östergötland. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
8901ÖstergötlandBrostorp, vall II, Delikat2020-05-11 13.3160330 13.8119
8964ÖstergötlandBrostorp, vall II, Delikat2020-05-18 12.7150290 13.1110
9030ÖstergötlandBrostorp, vall II, Delikat2020-05-25 12.7130320 13.191
9178ÖstergötlandBrostorp, vall II, Delikat2020-06-01 12150380 12.3110
8874ÖstergötlandHulterstad, vall II, Pavo EKO 232020-05-11 11.8190340 12.1147
8965ÖstergötlandHulterstad, vall II, Pavo EKO 232020-05-18 12.1190350 12.5147
9031ÖstergötlandHulterstad, vall II, Pavo EKO 232020-05-25 11.3170390 11.6128
9180ÖstergötlandHulterstad, vall II, Pavo EKO 232020-06-01 11120460 11.281
9277ÖstergötlandHulterstad, vall II, Pavo EKO 232020-06-22 10.1230350 10.2185
9283ÖstergötlandHulterstad, vall II, Pavo EKO 232020-06-29 10.5180440 10.7138
9296ÖstergötlandHulterstad, vall II, Pavo EKO 232020-07-06 10.3150430 10.4110
8899ÖstergötlandRökslid, vall I2020-05-11 12.5160310 12.9119
9005ÖstergötlandRökslid, vall I2020-05-18 12.9150280 13.3110
9092ÖstergötlandRökslid, vall I2020-05-25 12.5150330 12.9110
9179ÖstergötlandRökslid, vall I2020-06-01 11.8150390 12.1110
8900ÖstergötlandStjärneberg, vall I, Mira 21, hjälpsådd höst Libra 112020-05-11 12.7250350 13.1203
8997ÖstergötlandStjärneberg, vall I, Mira 21, hjälpsådd höst Libra 112020-05-18 12.5180340 12.9138
9029ÖstergötlandStjärneberg, vall I, Mira 21, hjälpsådd höst Libra 112020-05-25 11.8160360 12.1119
9185ÖstergötlandStjärneberg, vall I, Mira 21, hjälpsådd höst Libra 112020-06-01 11.8160410 12.1119
8907ÖstergötlandValla, vall I, Mira 122020-05-11 13.2190340 13.7147
8998ÖstergötlandValla, vall I, Mira 122020-05-18 12.9180320 13.3138
9091ÖstergötlandValla, vall I, Mira 122020-05-25 11.8180350 12.1138
9199ÖstergötlandValla, vall I, Mira 122020-06-01 11.7200380 12.0156
8876ÖstergötlandÅnväga, vall II, Mira 252020-05-11 12.7270310 13.1222
8963ÖstergötlandÅnväga, vall II, Mira 252020-05-18 12.4230340 12.8185
9028ÖstergötlandÅnväga, vall II, Mira 252020-05-25 11.2210390 11.4166
9177ÖstergötlandÅnväga, vall II, Mira 252020-06-01 10.7180440 10.9138
9278ÖstergötlandÅnväga, vall II, Mira 252020-06-22 10.8250340 11.0203
9284ÖstergötlandÅnväga, vall II, Mira 252020-06-29 9.4220400 9.4175
8875ÖstergötlandÖjeby, vall I, Pavo EKO 262020-05-11 12.3160300 12.7119
9032ÖstergötlandÖjeby, vall I, Pavo EKO 262020-05-25 12.4120310 12.881
9200ÖstergötlandÖjeby, vall I, Pavo EKO 262020-06-01 11.8140360 12.1100
9297ÖstergötlandÖjeby, vall I, Pavo EKO 262020-06-07 8110540 7.972
9276ÖstergötlandÖjeby, vall I, Pavo EKO 262020-06-22 10.1160400 10.2119
9291ÖstergötlandÖjeby, vall I, Pavo EKO 262020-06-29 9.9140450 10.0100

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka