Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen Tomtabacken ligger i länet/området Jönköpings län. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
8892Jönköpings länHov Skärstad 57,896760 / 14,367066. Mira 12, 2:a årsvall. Gödsling: 200315 Nötflyt 30ton/ha. 200405 N27.4 220 kg.2020-05-11 13211340 13.5167
8983Jönköpings länHov, Skärstad. Vall 2. SW Mira 12. 100 kg N/ha.2020-05-18 13.3187312 13.8144
9003Jönköpings länHov, Skärstad. Vall 2. SW Mira 12. 100 kg N/ha.2020-05-20 13.1181350 13.6139
9054Jönköpings länHov, Skärstad. Vall 2. SW Mira 12. 100 kg N/ha.2020-05-25 12.2163375 12.6122
9121Jönköpings länHov, Skärstad. Vall 2. SW Mira 12. 100 kg N/ha.2020-05-27 12.2158387 12.6117
8917Jönköpings länHov, Skärstad. Vall 2. SW Mira 12. 100 kg N/ha. 57,896760 / 14,3670662020-05-13 13.2198337 13.7155
8981Jönköpings länHöglycke, Tranås. Vall 2. SW Mira 21 Special. 95 kg N/ha.2020-05-18 12.3147340 12.7107
9001Jönköpings länHöglycke, Tranås. Vall 2. SW Mira 21 Special. 95 kg N/ha.2020-05-20 12.5153334 12.9112
9052Jönköpings länHöglycke, Tranås. Vall 2. SW Mira 21 Special. 95 kg N/ha.2020-05-25 11.8126400 12.187
9119Jönköpings länHöglycke, Tranås. Vall 2. SW Mira 21 Special. 95 kg N/ha.2020-05-27 11.5122434 11.883
8915Jönköpings länHöglycke, Tranås. Vall 2. SW Mira 21 Special. 95 kg N/ha. 57,94723 / 15,133622020-05-13 12.4164362 12.8123
8890Jönköpings länHöglycke-Tranås 57,94723 / 15,133622020-05-11 12.6179367 13.0137
8982Jönköpings länN Sandsjö, Nässjö. Vall 2. SW Libra 11. 105 kg N/ha.2020-05-18 13192361 13.5149
9002Jönköpings länN Sandsjö, Nässjö. Vall 2. SW Libra 11. 105 kg N/ha.2020-05-20 12.6168366 13.0126
9053Jönköpings länN Sandsjö, Nässjö. Vall 2. SW Libra 11. 105 kg N/ha.2020-05-25 12.3165395 12.7124
9120Jönköpings länN Sandsjö, Nässjö. Vall 2. SW Libra 11. 105 kg N/ha.2020-05-27 12.1159430 12.5118
8916Jönköpings länN Sandsjö, Nässjö. Vall 2. SW Libra 11. 105 kg N/ha. 57,46434 / 14,766692020-05-13 13.2202388 13.7158
8891Jönköpings länNässjö 57,46434 / 14,76669, 1:a skörd2020-05-11 12.5207412 12.9163
8918Jönköpings länVäcklinge, Reftele. Vall 2. SW Mira 21 Special. 90 kg N/ha.2020-05-13 13.9247316 14.5201
8984Jönköpings länVäcklinge, Reftele. Vall 2. SW Mira 21 Special. 90 kg N/ha.2020-05-18 13.1216302 13.6172
9004Jönköpings länVäcklinge, Reftele. Vall 2. SW Mira 21 Special. 90 kg N/ha.2020-05-20 12.8215311 13.2171
9055Jönköpings länVäcklinge, Reftele. Vall 2. SW Mira 21 Special. 90 kg N/ha.2020-05-25 12.4219401 12.8174
9122Jönköpings länVäcklinge, Reftele. Vall 2. SW Mira 21 Special. 90 kg N/ha.2020-05-27 12.3219412 12.7174
8919Jönköpings länÄpplaryd, Tranås. Vall 2. SF GEV Framgång. 40 kg N/ha. Ekologisk.2020-05-13 12.3190354 12.7147
8980Jönköpings länÄpplaryd, Tranås. Vall 2. SF GEV Framgång. 40 kg N/ha. Ekologisk.2020-05-18 12.4165319 12.8124
9000Jönköpings länÄpplaryd, Tranås. Vall 2. SF GEV Framgång. 40 kg N/ha. Ekologisk.2020-05-20 12.2155331 12.6114
9051Jönköpings länÄpplaryd, Tranås. Vall 2. SF GEV Framgång. 40 kg N/ha. Ekologisk.2020-05-25 11.9150359 12.2110
9118Jönköpings länÄpplaryd, Tranås. Vall 2. SF GEV Framgång. 40 kg N/ha. Ekologisk.2020-05-27 12132352 12.393
8889Jönköpings länÄpplaryd-Tranås 57,98447 / 14,903172020-05-11 12.4187348 12.8144

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka