Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen GÅRDSJÖ ligger i länet/området Örebro. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9076ÖrebroFöckelkärr, Pålsboda, Mira 21, 100 kg N2020-05-25 13150350 13.5110
9124ÖrebroFöckelkärr, Pålsboda, Mira 21, 100 kg N2020-05-27 12.4180380 12.8138
9186ÖrebroFöckelkärr, Pålsboda, Mira 21, 100 kg N2020-06-01 12.2150430 12.6110
9211ÖrebroFöckelkärr, Pålsboda, Mira 21, 100 kg N2020-06-03 11.4140480 11.7100
8909ÖrebroLanna, Kumla, Nora(ej hybridsorter), 90 kg N, 20 ton flyt höst2020-05-13 12.5290280 12.9241
8936ÖrebroLanna, Kumla, Nora(ej hybridsorter), 90 kg N, 20 ton flyt höst2020-05-18 12.8280300 13.2232
9065ÖrebroLanna, Kumla, Nora(ej hybridsorter), 90 kg N, 20 ton flyt höst2020-05-25 11.6230350 11.9185
9105ÖrebroLanna, Kumla, Nora(ej hybridsorter), 90 kg N, 20 ton flyt höst2020-05-27 11.9230360 12.2185
8992ÖrebroVästra Öskevik, EKO: timotej,ängsvingel,lusern,rödklöver,vitklöver, 30 ton flyt2020-05-19 13.4140310 13.9100
9064ÖrebroVästra Öskevik, EKO: timotej,ängsvingel,lusern,rödklöver,vitklöver, 30 ton flyt2020-05-25 12.4130320 12.891
9100ÖrebroVästra Öskevik, EKO: timotej,ängsvingel,lusern,rödklöver,vitklöver, 30 ton flyt2020-05-27 12.5120330 12.981

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka