Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen Hällum ligger i länet/området Västergötland. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
8885VästergötlandBandene, Färgelanda, Mira 21, 70 kg N2020-05-11 13200340 13.5156
8943VästergötlandBandene, Färgelanda, Mira 21, 70 kg N2020-05-18 13.1160330 13.6119
9045VästergötlandBandene, Färgelanda, Mira 21, 70 kg N2020-05-25 12.5150390 12.9110
8906VästergötlandBondehemmet Falköping Optivall Gourmet, 68 kg N2020-05-11 13.5190330 14.0147
8995VästergötlandBondehemmet Falköping Optivall Gourmet, 68 kg N2020-05-18 13140310 13.5100
9069VästergötlandBondehemmet Falköping Optivall Gourmet, 68 kg N2020-05-25 12.2180320 12.6138
8904VästergötlandBöja, Timmersdala, Optivall Gourmet, 75 kg N2020-05-11 12.7190310 13.1147
8994VästergötlandBöja, Timmersdala, Optivall Gourmet, 75 kg N2020-05-18 12.8140340 13.2100
9087VästergötlandBöja, Timmersdala, Optivall Gourmet, 75 kg N2020-05-25 12.4140410 12.8100
8878VästergötlandFlakeberg, Grästorp, Lagerhuset Carolina, 70 kg N, 20 ton nötflyt2020-05-11 12.6200300 13.0156
8950VästergötlandFlakeberg, Grästorp, Lagerhuset Carolina, 70 kg N, 20 ton nötflyt2020-05-18 13190290 13.5147
9070VästergötlandFlakeberg, Grästorp, Lagerhuset Carolina, 70 kg N, 20 ton nötflyt2020-05-25 12.2170320 12.6128
9106VästergötlandFlakeberg, Grästorp, Lagerhuset Carolina, 70 kg N, 20 ton nötflyt2020-05-27 12.8150370 13.2110
8882VästergötlandKarstorp, Hjo, Optivall Gourmet, 90 kg N2020-05-11 13.8180320 14.4138
8946VästergötlandKarstorp, Hjo, Optivall Gourmet, 90 kg N2020-05-18 13.1170320 13.6128
9042VästergötlandKarstorp, Hjo, Optivall Gourmet, 90 kg N2020-05-25 12.5150370 12.9110
8884VästergötlandKyrkoryk, Tanumshede, Mira 21 Special, 70 kg N2020-05-11 13.3180290 13.8138
8944VästergötlandKyrkoryk, Tanumshede, Mira 21 Special, 70 kg N2020-05-18 13.5150320 14.0110
9071VästergötlandKyrkoryk, Tanumshede, Mira 21 Special, 70 kg N2020-05-25 12.2130380 12.691
9110VästergötlandKyrkoryk, Tanumshede, Mira 21 Special, 70 kg N2020-05-27 12.4120390 12.881
8967VästergötlandLänghem Engelskt rajgräs förstaskörd 120 kg N2020-05-18 12.2190350 12.6147
9060VästergötlandLänghem Engelskt rajgräs förstaskörd 120 kg N2020-05-25 12.2180410 12.6138
8966VästergötlandLänghem Rörsvingel förstaskörd 120 kg N2020-05-18 11.8210440 12.1166
9062VästergötlandLänghem Rörsvingel förstaskörd 120 kg N2020-05-25 11.3190470 11.6147
8969VästergötlandLänghem Timotej förstaskörd 120 kg N2020-05-18 12.8180390 13.2138
9063VästergötlandLänghem Timotej förstaskörd 120 kg N2020-05-25 11.4170460 11.7128
8968VästergötlandLänghem Ängssvingel förstaskörd 120 kg N2020-05-18 11.9210380 12.2166
9061VästergötlandLänghem Ängssvingel förstaskörd 120 kg N2020-05-25 11.6190440 11.9147
8881VästergötlandLöstorp 280, Kareby, Mira 21, 80 kg N2020-05-11 12.8170350 13.2128
8951VästergötlandLöstorp 280, Kareby, Mira 21, 80 kg N2020-05-18 12.4150370 12.8110
9086VästergötlandLöstorp 280, Kareby, Mira 21, 80 kg N2020-05-25 11150470 11.2110
8877VästergötlandTorpane, Brålanda, Mira 21, 81 kg N, 25 ton nötflyt2020-05-11 13.8210340 14.4166
8947VästergötlandTorpane, Brålanda, Mira 21, 81 kg N, 25 ton nötflyt2020-05-18 13.4180330 13.9138
9068VästergötlandTorpane, Brålanda, Mira 21, 81 kg N, 25 ton nötflyt2020-05-25 12.9160370 13.3119
9107VästergötlandTorpane, Brålanda, Mira 21, 81 kg N, 25 ton nötflyt2020-05-27 12.8130370 13.291
8880VästergötlandTorstorp, Töreboda, Forsbecks 115, 70 kg N2020-05-11 13.3200280 13.8156
8945VästergötlandTorstorp, Töreboda, Forsbecks 115, 70 kg N2020-05-18 13.7150290 14.2110
9043VästergötlandTorstorp, Töreboda, Forsbecks 115, 70 kg N2020-05-25 12.1150350 12.5110
9108VästergötlandTorstorp, Töreboda, Forsbecks 115, 70 kg N2020-05-27 12.1150370 12.5110
8883VästergötlandUddetorp, Skara, SF Legend 70 kg N2020-05-11 13.1150300 13.6110
8949VästergötlandUddetorp, Skara, SF Legend 70 kg N2020-05-18 13.1130290 13.691
9044VästergötlandUddetorp, Skara, SF Legend 70 kg N2020-05-25 12.4120360 12.881
9109VästergötlandUddetorp, Skara, SF Legend 70 kg N2020-05-27 13110370 13.572
8879VästergötlandViken Falköping, Mira 21 Special, 100 kg N2020-05-11 13.6210310 14.1166
8948VästergötlandViken Falköping, Mira 21 Special, 100 kg N2020-05-18 13.5180310 14.0138
9046VästergötlandViken Falköping, Mira 21 Special, 100 kg N2020-05-25 12.6170330 13.0128
9111VästergötlandViken Falköping, Mira 21 Special, 100 kg N2020-05-27 13200330 13.5156
8905VästergötlandÖstergården, Siene, Mira 21, 70 kg N, 21 ton nötflyt2020-05-11 13190330 13.5147
8993VästergötlandÖstergården, Siene, Mira 21, 70 kg N, 21 ton nötflyt2020-05-18 12.5140360 12.9100
9041VästergötlandÖstergården, Siene, Mira 21, 70 kg N, 21 ton nötflyt2020-05-25 12170390 12.3128

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka