Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen Ullared ligger i länet/området Halland. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
8870HallandHakestad, Köinge, SW Pavo EKO 21, 40 N, Vall 32020-05-11 12.6180350 13.0138
8955HallandHakestad, Köinge, SW Pavo EKO 21, 40 N, Vall 32020-05-18 13150370 13.5110
9025HallandHakestad, Köinge, SW Pavo EKO 21, 40 N, Vall 32020-05-25 12.9130380 13.391
9156HallandHakestad, Köinge, SW Pavo EKO 21, 40 N, Vall 32020-06-01 11.3160440 11.6119
8849HallandHönryd, Getinge, Slöinge Intensiv Protein, 90 N, Vall 12020-05-04 12.3200370 12.7156
8865HallandHönryd, Getinge, Slöinge Intensiv Protein, 90 N, Vall 12020-05-11 12.7150370 13.1110
8988HallandHönryd, Getinge, Slöinge Intensiv Protein, 90 N, Vall 12020-05-18 12.4140390 12.8100
9056HallandHönryd, Getinge, Slöinge Intensiv Protein, 90 N, Vall 12020-05-25 11.7130390 12.091
9159HallandHönryd, Getinge, Slöinge Intensiv Protein, 90 N, Vall 12020-06-01 11.1110460 11.372
8851HallandKnutsgård, Ålstorp, VL Gräsvall Intensiv, 111 N, Vall 22020-05-04 12.3190370 12.7147
8867HallandKnutsgård, Ålstorp, VL Gräsvall Intensiv, 111 N, Vall 22020-05-11 12.7170370 13.1128
8959HallandKnutsgård, Ålstorp, VL Gräsvall Intensiv, 111 N, Vall 22020-05-18 12.6130380 13.091
9027HallandKnutsgård, Ålstorp, VL Gräsvall Intensiv, 111 N, Vall 22020-05-25 11.8140420 12.1100
9162HallandKnutsgård, Ålstorp, VL Gräsvall Intensiv, 111 N, Vall 22020-06-01 11.6120450 11.981
8868HallandMostorps gård, Getinge, Optivall, GEV Stabil, 43 N, Vall 32020-05-11 12.3150330 12.7110
8958HallandMostorps gård, Getinge, Optivall, GEV Stabil, 43 N, Vall 32020-05-18 13120330 13.581
9059HallandMostorps gård, Getinge, Optivall, GEV Stabil, 43 N, Vall 32020-05-25 11.9140360 12.2100
9057HallandNorregård Skattagård, Olofsbo, Optivall Legend, 95 N, Vall 31899-12-30 11.6190380 11.9147
8854HallandNorregård Skattagård, Olofsbo, Optivall Legend, 95 N, Vall 32020-05-04 12.7190350 13.1147
8872HallandNorregård Skattagård, Olofsbo, Optivall Legend, 95 N, Vall 32020-05-11 12.4190350 12.8147
8961HallandNorregård Skattagård, Olofsbo, Optivall Legend, 95 N, Vall 32020-05-18 11.6190380 11.9147
9157HallandNorregård Skattagård, Olofsbo, Optivall Legend, 95 N, Vall 32020-06-01 11.2140460 11.4100
8871HallandOtterdahls Lantbruk, Rolfstorp, SW Mira 21, 98 N, Vall 22020-05-11 12.5190410 12.9147
8956HallandOtterdahls Lantbruk, Rolfstorp, SW Mira 21, 98 N, Vall 22020-05-18 12.6150380 13.0110
9023HallandOtterdahls Lantbruk, Rolfstorp, SW Mira 21, 98 N, Vall 22020-05-25 11.5150430 11.8110
9161HallandOtterdahls Lantbruk, Rolfstorp, SW Mira 21, 98 N, Vall 22020-06-01 11130500 11.291
8850HallandSalltorps Lantbruk, Vessigebro, Optivall Gourmet, 104 N, Vall 22020-05-04 12.1220350 12.5175
8866HallandSalltorps Lantbruk, Vessigebro, Optivall Gourmet, 104 N, Vall 22020-05-11 12.4190330 12.8147
8960HallandSalltorps Lantbruk, Vessigebro, Optivall Gourmet, 104 N, Vall 22020-05-18 12.2170330 12.6128
9024HallandSalltorps Lantbruk, Vessigebro, Optivall Gourmet, 104 N, Vall 22020-05-25 12.7130350 13.191
9160HallandSalltorps Lantbruk, Vessigebro, Optivall Gourmet, 104 N, Vall 22020-06-01 11.4140430 11.7100
8853HallandSkottorps Säteri, Veinge, VL Slåttervall Intensiv, 99 N, Vall 22020-05-04 11.7200380 12.0156
8873HallandSkottorps Säteri, Veinge, VL Slåttervall Intensiv, 99 N, Vall 22020-05-11 11.1170420 11.3128
8962HallandSkottorps Säteri, Veinge, VL Slåttervall Intensiv, 99 N, Vall 22020-05-18 11.1200410 11.3156
9026HallandSkottorps Säteri, Veinge, VL Slåttervall Intensiv, 99 N, Vall 22020-05-25 10.7170470 10.9128
8855HallandWarefelts Lantbruk, Varberg, SW Mira 23, 100 N, Vall 22020-05-04 12.5190330 12.9147
8869HallandWarefelts Lantbruk, Varberg, SW Mira 23, 100 N, Vall 22020-05-11 12.6170330 13.0128
8957HallandWarefelts Lantbruk, Varberg, SW Mira 23, 100 N, Vall 22020-05-18 12.4170330 12.8128
9058HallandWarefelts Lantbruk, Varberg, SW Mira 23, 100 N, Vall 22020-05-25 11.3160370 11.6119
9158HallandWarefelts Lantbruk, Varberg, SW Mira 23, 100 N, Vall 22020-06-01 11.6140430 11.9100

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka