Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen SVANBERGA ligger i länet/området Uppsala. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
8990UppsalaFinngarne, Norrtälje, Mira 21 Intensiv, 100 kg N2020-05-18 12.9160270 13.3119
9038UppsalaFinngarne, Norrtälje, Mira 21 Intensiv, 100 kg N2020-05-25 12.5160340 12.9119
9097UppsalaFinngarne, Norrtälje, Mira 21 Intensiv, 100 kg N2020-05-27 12.5200320 12.9156
8911UppsalaIsby-Simtuna, Fjärdhundra,Mira 12, 80 kg N2020-05-13 12.9190320 13.3147
8942UppsalaIsby-Simtuna, Fjärdhundra,Mira 12, 80 kg N2020-05-18 12.5230360 12.9185
9021UppsalaIsby-Simtuna, Fjärdhundra,Mira 12, 80 kg N2020-05-21 11.2230300 11.4185
9102UppsalaIsby-Simtuna, Fjärdhundra,Mira 12, 80 kg N2020-05-26 11.9190410 12.2147
8991UppsalaKnutby Prästgård, Knutby, Mira 21 special, 25 ton flytg + 120 kg N2020-05-18 13.2200280 13.7156
9081UppsalaKnutby Prästgård, Knutby, Mira 21 special, 25 ton flytg + 120 kg N2020-05-25 12.8210330 13.2166
9101UppsalaKnutby Prästgård, Knutby, Mira 21 special, 25 ton flytg + 120 kg N2020-05-27 12.2200330 12.6156
9166UppsalaKnutby Prästgård, Knutby, Mira 21 special, 25 ton flytg + 120 kg N2020-06-01 11.9210350 12.2166
8940UppsalaLövsta, Uppsala, Mira 21 special, 70 kg N2020-05-18 13.1220310 13.6175
9079UppsalaLövsta, Uppsala, Mira 21 special, 70 kg N2020-05-25 12.3190350 12.7147
9036UppsalaPavo EKO 12 25 kg flytgödsel2020-05-25 12.7170350 13.1128
9125UppsalaPavo EKO 12 25 kg flytgödsel2020-05-27 12.6190340 13.0147
9164UppsalaPavo EKO 12 25 kg flytgödsel2020-06-01 12.1190390 12.5147
9209UppsalaPavo EKO 12 25 kg flytgödsel2020-06-03 11.8160430 12.1119
9039UppsalaRista, Alunda, Mira 25 med Lusern, 30 ton flytg, 80 kg N2020-05-25 12.7290340 13.1241
9123UppsalaRista, Alunda, Mira 25 med Lusern, 30 ton flytg, 80 kg N2020-05-27 12.8180370 13.2138
9163UppsalaRista, Alunda, Mira 25 med Lusern, 30 ton flytg, 80 kg N2020-06-01 11.7250350 12.0203
9007UppsalaVallby Folsberga,Pavo EKO2020-05-20 12.7150260 13.1110
9037UppsalaVallby Folsberga,Pavo EKO2020-05-25 12.2160320 12.6119
9103UppsalaVallby Folsberga,Pavo EKO2020-05-27 11.5150330 11.8110

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka