Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen SALA ligger i länet/området Västmanland. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
8938VästmanlandHedåker Västerfärnebo, Mira 21, 25 m2 svämgödsel2020-05-18 13.1210300 13.6166
9080VästmanlandHedåker Västerfärnebo, Mira 21, 25 m2 svämgödsel2020-05-25 12.4200370 12.8156
9104VästmanlandHedåker Västerfärnebo, Mira 21, 25 m2 svämgödsel2020-05-27 12.1220370 12.5175
8910VästmanlandHörnberga, Köping, Mira 21, 70 kg N2020-05-13 13.5220340 14.0175
8937VästmanlandHörnberga, Köping, Mira 21, 70 kg N2020-05-18 13200350 13.5156
9075VästmanlandHörnberga, Köping, Mira 21, 70 kg N2020-05-25 12.3180400 12.7138
9096VästmanlandHörnberga, Köping, Mira 21, 70 kg N2020-05-27 12.1160400 12.5119
8939VästmanlandSvånö Rytterne, Västerås, Pavo 23 EKO, 30 ton flytg2020-05-18 12.4210260 12.8166
9078VästmanlandSvånö Rytterne, Västerås, Pavo 23 EKO, 30 ton flytg2020-05-25 12.2180320 12.6138
9099VästmanlandSvånö Rytterne, Västerås, Pavo 23 EKO, 30 ton flytg2020-05-27 12.3190320 12.7147

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka