Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen TULLINGE ligger i länet/området Södermanland. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9077SödermanlandBlacksta, Gnesta, Mira 25, 100 kg N2020-05-25 11.7250390 12.0203
9098SödermanlandBlacksta, Gnesta, Mira 25, 100 kg N2020-05-27 11.9220410 12.2175
8908SödermanlandHamra, Tumba,Hamrabl: 50% Timotej/15% Ängsvingel/ 20% Rörsvingel/ 15% Eng rajgräs, 82 kg N2020-05-13 12.8190310 13.2147
8935SödermanlandHamra, Tumba,Hamrabl: 50% Timotej/15% Ängsvingel/ 20% Rörsvingel/ 15% Eng rajgräs, 82 kg N2020-05-18 13.1150300 13.6110
9006SödermanlandHamra, Tumba,Hamrabl: 50% Timotej/15% Ängsvingel/ 20% Rörsvingel/ 15% Eng rajgräs, 82 kg N2020-05-20 13.1150280 13.6110
9040SödermanlandHamra, Tumba,Hamrabl: 50% Timotej/15% Ängsvingel/ 20% Rörsvingel/ 15% Eng rajgräs, 82 kg N2020-05-25 12.6150350 13.0110
9035SödermanlandJulita Gård, Mira 22, 20 ton Flytg + 100 kg N2020-05-25 12.3200350 12.7156
8941SödermanlandMalsta Gård, Flen,1års vall Pavo EKO ,2020-05-18 12210260 12.3166
9034SödermanlandMalsta Gård, Flen,1års vall Pavo EKO ,2020-05-25 11.8190260 12.1147
8999SödermanlandVadsbroby, Flen, Mira 21 Special, Flytg 20 kg N + 50 kg N2020-05-18 12.9170290 13.3128
9033SödermanlandVadsbroby, Flen, Mira 21 Special, Flytg 20 kg N + 50 kg N2020-05-25 12.3150340 12.7110

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka