Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen BORLANGE ligger i länet/området Dalarna. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9117DalarnaBorlänge, EKO, Gemini eko 21, 25 ton sväm vår2020-05-27 11.9200320 12.2156
9147DalarnaBorlänge, EKO, Gemini eko 21, 25 ton sväm vår2020-06-01 11.8170360 12.1128
9191DalarnaBorlänge, EKO, Gemini eko 21, 25 ton sväm vår2020-06-02 12160350 12.3119
9204DalarnaBorlänge, EKO, Gemini eko 21, 25 ton sväm vår2020-06-03 11.9180380 12.2138
9115DalarnaGagnef, 50 Ängsv, 35 Timotej, 15 klöver, 80 kg N, 15 ton sväm höst2020-05-27 13.4170370 13.9128
9144DalarnaGagnef, 50 Ängsv, 35 Timotej, 15 klöver, 80 kg N, 15 ton sväm höst2020-06-01 11.8160420 12.1119
9173DalarnaHedemora, EKO, Gemini eko 21, 20 ton sväm höst2020-06-01 11.9230320 12.2185
9207DalarnaHedemora, EKO, Gemini eko 21, 20 ton sväm höst2020-06-02 11.2240350 11.4194
9205DalarnaHedemora, EKO, Gemini eko 21, 20 ton sväm höst2020-06-03 11.5210350 11.8166
9222DalarnaHedemora, EKO, Gemini eko 21, 20 ton sväm höst2020-06-08 11.1210370 11.3166
9112DalarnaStora Skedvi, Mira12, 54 kg N, 25 ton Sväm höst2020-05-27 12.7180370 13.1138
9145DalarnaStora Skedvi, Mira12, 54 kg N, 25 ton Sväm höst2020-06-01 11.8140450 12.1100
9195DalarnaStora Skedvi, Mira12, 54 kg N, 25 ton Sväm höst2020-06-02 12.5160440 12.9119
9201DalarnaStora Skedvi, Mira12, 54 kg N, 25 ton Sväm höst2020-06-03 11.6180450 11.9138
9129DalarnaStumsnäs, 50 Ängsv, 35 Timotej, 15 klöver, 80 kg N, 30 ton sväm höst2020-05-27 13.2220390 13.7175
9176DalarnaStumsnäs, 50 Ängsv, 35 Timotej, 15 klöver, 80 kg N, 30 ton sväm höst2020-06-01 12.3190420 12.7147
9194DalarnaStumsnäs, 50 Ängsv, 35 Timotej, 15 klöver, 80 kg N, 30 ton sväm höst2020-06-02 12.4190430 12.8147

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka