Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen DAGLÖSEN ligger i länet/området Värmland. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
8979VärmlandHillringsberg, Pavo eko 22, 25 ton/ha nötflyt2020-05-18 12.7110380 13.172
9082VärmlandHillringsberg, Pavo eko 22, 25 ton/ha nötflyt2020-05-25 11.9130430 12.291
9116VärmlandHillringsberg, Pavo eko 22, 25 ton/ha nötflyt2020-05-27 11.9130470 12.291
9148VärmlandHillringsberg, Pavo eko 22, 25 ton/ha nötflyt2020-06-01 11.3110460 11.672
8996VärmlandKleven, Mira 21, 80 kg N2020-05-18 13.2190340 13.7147
9083VärmlandKleven, Mira 21, 80 kg N2020-05-25 12180360 12.3138
9113VärmlandKleven, Mira 21, 80 kg N2020-05-27 12.6140400 13.0100
9174VärmlandKleven, Mira 21, 80 kg N2020-06-01 12170420 12.3128
8934VärmlandRudsnäs Pavo eko 21, 30 ton nötflyt2020-05-18 12.7150300 13.1110
9050VärmlandRudsnäs Pavo eko 21, 30 ton nötflyt2020-05-25 12.9130350 13.391
9131VärmlandRudsnäs Pavo eko 21, 30 ton nötflyt2020-05-29 12140400 12.3100
9146VärmlandRudsnäs Pavo eko 21, 30 ton nötflyt2020-06-01 11.7140390 12.0100

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka