Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen HAMRA ligger i länet/området Gävleborg. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9206GävleborgBergsjö, Ara 22, 81 kg N, 30 ton sväm höst2020-06-01 12.5230450 12.9185
9226GävleborgBergsjö, Ara 22, 81 kg N, 30 ton sväm höst2020-06-08 11.4190480 11.7147
9238GävleborgBergsjö, Ara 22, 81 kg N, 30 ton sväm höst2020-06-10 11.1180480 11.3138
9196GävleborgEdsbyn, Ara 22 special, 70 kg N, 20 ton sväm höst2020-06-01 12.6180430 13.0138
9232GävleborgEdsbyn, Ara 22 special, 70 kg N, 20 ton sväm höst2020-06-08 11.1180460 11.3138
9240GävleborgEdsbyn, Ara 22 special, 70 kg N, 20 ton sväm höst2020-06-10 11.5160490 11.8119
9197GävleborgHolmsveden, EKO, Gemini eko 21, 20 ton sväm höst2020-06-01 12.6180390 13.0138
9213GävleborgHolmsveden, EKO, Gemini eko 21, 20 ton sväm höst2020-06-03 12.5150430 12.9110
9228GävleborgHolmsveden, EKO, Gemini eko 21, 20 ton sväm höst2020-06-08 11.7160410 12.0119
9242GävleborgHolmsveden, EKO, Gemini eko 21, 20 ton sväm höst2020-06-10 11.7140450 12.0100
9114GävleborgJärbo, Dalvik Exclusive, 30 ton Sväm höst2020-05-27 13.1160370 13.6119
9175GävleborgJärbo, Dalvik Exclusive, 30 ton Sväm höst2020-06-01 12.6170350 13.0128
9192GävleborgJärbo, Dalvik Exclusive, 30 ton Sväm höst2020-06-02 12.5150410 12.9110
9203GävleborgUndersvik, Ara 22 special, 70 kg N, 20 ton sväm vår2020-06-01 12.5250450 12.9203
9202GävleborgUndersvik, Ara 22 special, 70 kg N, 20 ton sväm vår2020-06-02 12.9240470 13.3194
9193GävleborgVäxbo, Dalvik Exklusiv, 81 kg N, 30 ton sväm höst2020-06-01 12.3240440 12.7194
9212GävleborgVäxbo, Dalvik Exklusiv, 81 kg N, 30 ton sväm höst2020-06-03 11.8220480 12.1175
9227GävleborgVäxbo, Dalvik Exklusiv, 81 kg N, 30 ton sväm höst2020-06-08 11.6200480 11.9156
9241GävleborgVäxbo, Dalvik Exklusiv, 81 kg N, 30 ton sväm höst2020-06-10 11.8190480 12.1147

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka