Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen ÄLVDALEN ligger i länet/området Dalarna. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9117DalarnaBorlänge, EKO, Gemini eko 21, 25 ton sväm vår2020-05-27 11.9200320 12.2156
9115DalarnaGagnef, 50 Ängsv, 35 Timotej, 15 klöver, 80 kg N, 15 ton sväm höst2020-05-27 13.4170370 13.9128
9112DalarnaStora Skedvi, Mira12, 54 kg N, 25 ton Sväm höst2020-05-27 12.7180370 13.1138

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka