Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen HEMLING ligger i länet/området Västernorrland. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9269VästernorrlandBergeforsen, EKO, Gemini eko 21, 30 ton sväm höst1899-12-30 11120520 11.281
9229VästernorrlandBergeforsen, EKO, Gemini eko 21, 30 ton sväm höst2020-06-08 12.3170430 12.7128
9260VästernorrlandBergeforsen, EKO, Gemini eko 21, 30 ton sväm höst2020-06-15 11.4130480 11.791
9230VästernorrlandBjästa, Gemini EKO 11, 25 ton flyt höst2020-06-08 12.8140480 13.2100
9264VästernorrlandBjästa, Gemini EKO 11, 25 ton flyt höst2020-06-15 10.6120560 10.881
9231VästernorrlandUndrom, EKO, Gemini eko 11,2020-06-08 11.6150440 11.9110
9248VästernorrlandUndrom, EKO, Gemini eko 11,2020-06-10 11.4150450 11.7110
9266VästernorrlandUndrom, EKO, Gemini eko 11,2020-06-15 11.1120500 11.381
9265VästernorrlandUndrom, EKO, Gemini eko 11,2020-06-16 10.9140510 11.1100

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka