Provskördar


Väderstationen Lycksele ligger i länet/området Västerbotten. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * TypEnergi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smätbart råprotein (g/kg ts)
Inga inrapporterade provskördar i detta län/område ännu.

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka