Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen Lycksele ligger i länet/området Västerbotten. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9280VästerbottenBlattnicksele, Ara 22, 70 kg N2020-06-23 10.7190530 10.9147
9246VästerbottenErsmark, Ara 22, 20 ton flyt vår och 70 kg N2020-06-10 11.9220460 12.2175
9257VästerbottenErsmark, Ara 22, 20 ton flyt vår och 70 kg N2020-06-15 10.9190510 11.1147
9221VästerbottenHökmark Lövånger, Ara 24, 25 ton flyt myllat höst och 81 kg N2020-06-03 12.4230470 12.8185
9225VästerbottenHökmark Lövånger, Ara 24, 25 ton flyt myllat höst och 81 kg N2020-06-08 11.5240450 11.8194
9244VästerbottenHökmark Lövånger, Ara 24, 25 ton flyt myllat höst och 81 kg N2020-06-09 11.7230460 12.0185
9250VästerbottenLycksele, Ara 11, 30 ton flyt höst och 100 kg N2020-06-10 12.4240460 12.8194
9258VästerbottenNorsjö, Ara 12, 80 kg N2020-06-15 11.4270470 11.7222
9279VästerbottenNorsjö, Ara 12, 80 kg N2020-06-22 10.7210520 10.9166
9243VästerbottenRobertsfors, Ara 24, 100 kg N2020-06-10 11.7200490 12.0156
9254VästerbottenRobertsfors, Ara 24, 100 kg N2020-06-15 11.1180490 11.3138
9245VästerbottenRöbäcksdalen Umeå, Ara 11, 90 kg N2020-06-10 12.1210450 12.5166
9224VästerbottenVindeln, 55% Grindstad, 35% Karolina, 10% Ilte, 22 ton flyt höst och 70 kg N2020-06-08 11.6300440 11.9250
9247VästerbottenVindeln, 55% Grindstad, 35% Karolina, 10% Ilte, 22 ton flyt höst och 70 kg N2020-06-10 11.7260450 12.0213
9252VästerbottenVindeln, 55% Grindstad, 35% Karolina, 10% Ilte, 22 ton flyt höst och 70 kg N2020-06-15 10.8210520 11.0166
9270VästerbottenVindeln, 55% Grindstad, 35% Karolina, 10% Ilte, 22 ton flyt höst och 70 kg N2020-06-17 10.9200490 11.1156
9223VästerbottenÅnäset, Ara 22, 15 ton flyt höst och 95 kg N2020-06-08 12.5270420 12.9222
9256VästerbottenÅnäset, Ara 22, 15 ton flyt höst och 95 kg N2020-06-15 11.2230450 11.4185

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka