Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen HALLHÅXÅSEN ligger i länet/området Jämtland. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9236JämtlandFrösön, Ara12 med 5 procent vitklöver, 70 kg N, 20 ton sväm höst2020-06-08 12.4230410 12.8185
9239JämtlandFrösön, Ara12 med 5 procent vitklöver, 70 kg N, 20 ton sväm höst2020-06-10 11.9220410 12.2175
9261JämtlandFrösön, Ara12 med 5 procent vitklöver, 70 kg N, 20 ton sväm höst2020-06-15 10.9220420 11.1175
9237JämtlandKrokom, EKO, Gemini eko 11, 20 ton sväm vår2020-06-09 12.5170380 12.9128
9262JämtlandKrokom, EKO, Gemini eko 11, 20 ton sväm vår2020-06-15 11.6160460 11.9119
9233JämtlandOfferdal, Ara12 och 22 i lika delar, 50 kg N, 30 ton sväm höst2020-06-08 12.2200400 12.6156
9249JämtlandOfferdal, Ara12 och 22 i lika delar, 50 kg N, 30 ton sväm höst2020-06-10 11.7200420 12.0156
9263JämtlandOfferdal, Ara12 och 22 i lika delar, 50 kg N, 30 ton sväm höst2020-06-15 11.3190430 11.6147
9268JämtlandStrömsund, Ara22, 54 kg N, 20 ton sväm vår2020-06-15 11.5230450 11.8185
9267JämtlandStrömsund, Ara22, 54 kg N, 20 ton sväm vår2020-06-16 11.3210410 11.6166

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka