Provskördar

I år är ovanligt många provskördar tagna i förstaårsvallar. Förstårsvallar varierar i tidighet, men är vanligen senare i utvecklingen än andra- och tredjeårsvallar. Det är svårt att bedöma hur stor skillnaden är men det kan röra sig upp emot en vecka och beror på hur stora vallväxterna var i höstas. Om vallen etablerades i renbestånd, och såddes på våren, är skillnaden mot andra/tredje-årsvallarna vanligtvis mindre än om vallen anlades med skyddsgröda eller såddes senare under säsongen. Vänd er gärna till en rådgivare som är kunnig på vallodling om ni har frågor kring detta.

Väderstationen Luleå-Kallax ligger i länet/området Norrbotten. I detta län finns följande provskördar:

IDLän/områdePlatsDatum * Energi nötkreatur (MJ/kg ts)råprotein (g rp/kg ts)NDF (g/kg ts) Energi häst (MJ/kg ts) Smältbart råprotein (g/kg ts)
9251NorrbottenBoden, Ara 22, 15 ton sväm höst och 80 kg N2020-06-11 12.1150460 12.5110
9259NorrbottenBoden, Ara 22, 15 ton sväm höst och 80 kg N2020-06-15 11.1140490 11.3100
9255NorrbottenKalix, Ara 12, 14 ton flyt höst och 80 kg N2020-06-15 12.5220490 12.9175
9235NorrbottenLuleå, Ara 22, 25 ton flyt höst och 80 kg N2020-06-10 12250420 12.3203
9234NorrbottenSoukolojärvi Övertorneå, Gemini 11 EKO2020-06-09 12190410 12.3147
9253NorrbottenSoukolojärvi Övertorneå, Gemini 11 EKO2020-06-15 11.8140430 12.1100

Visa alla provskördar som finns

Tillbaka